THE EFFECTIVENESS OF BIBLIOTHERAPY IN DEVELOPING COPING SKILLS IN CHILDREN DURING THE DIVORCE PROCESS

Authors

Abstract

The objective of the thesis was to assess the effects of bibliotherapy therapy method on process competence of 1 female and 1 male participant studying at the 1st grade of a primary school in Turkish Republic of Northern Cyprus with their parents in a process of divorce. It was assumed that generated specific narrations will develop an inherent mechanism in participants and let them to reflect narrative solutions on their actual life; thus minimize the effects of divorce on children. Participatory action research method was used in this thesis. In data acquisition phase of the study, catharsis, insight, generalization questions, recorder and agenda of the researcher were used. Research findings and results revealed that participants were able to set a coherence with the characters in narrations generated with bibliotherapy method, had a chance to learn how to solve the problem, gained a new perspective, was able to produce alternative solutions to problems and cope with current difficulties. Besides, it was observed that inherent mechanisms of the participants were supported to allow them to develop strategies for the solution of problems through supporting indomitableness and coping skills, they were able to develop various coping skills.

Keyword: Divorce, coping skills, bibliotherapy, action research.

REFERENCES

Akoğlu, Ö. A., & Küçükkaragöz, H. (2018). Boşanma nedenleri ve boşanma sonrasinda karşilaşilan güçlüklere ilişkin bir araştirma: İzmir ili örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet29(1), 153-172.

Alkan, E. Ö. (2018). Aile parçalanmasinin çocuğun okul başarisina etkisi: trabzon örneği. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi4(5), 167-225.

Alicik, H. (2009). Kıbrıs Türk Ailesi. Kıbrıs. Işık Kitabevi.

Başak, N. & Serin, N.B (2021). Çiftler arası şiddetin önleme bir model önerisi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 10 (4), 277-287.

Bulut, S. (2010). Bibloterapi Yönteminin okullarda psikolojik danışmanlar ve öğretmenler tarafından kullanılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi9(34), 17-31.

Bulut, S. (2010). Yetişkinlerle yapılan psikolojik danışmada bibliyoterapi (okuma yoluyla sağaltım) yönteminin kullanılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 46-56.

Bulut, S. (2016). Yetişkinlerle yapılan psikolojik danışmada bibliyoterapi (okuma yoluyla sağaltım) yönteminin kullanılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi4(33).

Bulut Serin, N., & Öztürk, S. (2007). Anne-babası boşanmış 9–13 yaşlarındaki çocuklar ile aynı yaş grubundaki anne-babası boşanmamış çocukların benlik saygısı ve kaygı düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)8(2), 117-128.

Çiftçioğlu, B. A., & Benan, G. Ö. K. (2017). Approaches of measurıng corporate reputatıon: a lıterature revıew. International Journal of Social Inquiry8(1), 63-78.

Feldhaus, M., & Heintz-Martin, V. (2015). Long-term effects of parental separation: Impacts of parental separation during childhood on the timing and the risk of cohabitation, marriage, and divorce in adulthood. Advances in Life Course Research26, 22-31.

Forgan, J. W. (2002). Using bibliotherapy to teach problem solving. Intervention in school and clinic38(2), 75-82.

Franklin, Q., & Mooney-Doyle, K. (2015). Social, cultural, religious, and family influences on child health promotion. Wong’s Nursing Care of Infants and Children. 10th ed. Canada: Elsevier Mosby, 17-44.

Higgins, C. A., Gray, G., Symeonidis, P., & Tsintsifas, A. (2005). Automated assessment and experiences of teaching programming. Journal on Educational Resources in Computing (JERIC)5(3), 5-es.

Hockenberry, M. J., Taylor, O. A., Pasvogel, A., Rodgers, C., McCarthy, K., Gundy, P., ... & Moore, I. M. K. (2014, July). The influence of oxidative stress on symptom occurrence, severity and distress during childhood leukemia treatment. In Oncology nursing forum (Vol. 41, No. 4, p. E238). NIH Public Access.

Karakuş, S. (2003). Anne-babası boşanmış ve boşanmamış çocukların depresyon düzeylerinin incelenmesi ve okul başarısına yansıması. Yayınlanmammış Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kaya, K., & Eren, G. T. (2020). Boşanma ve erken boşanmaların artış nedenleri. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi3(9), 708-728.

Öner, U. (2007). bibliyoterapi. Çankaya Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Journal of Arts and Sciences, 7, 133-150.

Öngider, N. (2013). Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5(2).140-161.

Özan, Gülberk Benan. (2017). Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve özel öğrenme güçlüğü olan 9-12 yaş aralığındaki çocuklarda bibliyoterapi kullanımının kişilerarası sorun çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi, İstanbul.

Öztürk, S. (2006). Anne-babası boşanmış 9-13 yaşlarındaki çocuklar ile aynı yaş grubundaki anne-babası boşanmamış çocukların benlik saygısı ve kaygı düzeyleri ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Pehrsson, D. E., Allen, V. B., Folger, W. A., McMillen, P. S., & Lowe, I. (2007). Bibliotherapy with preadolescents experiencing divorce. The Family Journal15(4), 409-414.

Şentürk, Ü. (2012). Parçalanmış aile çocuklarının eğitimdeki başarı/başarısızlık durumu (Malatya örneği 2006). Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi7(29), 105-126.

Turan, K. (2005). Arkadaş edinme güçlüğü çeken çocukların problemlerini çözmede çocuk edebiyatından yararlanma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 124-135.

TÜİK (2017b). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2016. [Online]http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24642

Türkarslan, N. (2007). Boşanmanın çocuklar üzerine olumsuz etkileri ve bunlarla başetme yolları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi11(11), 99-108.

Yılmaz, M. (2014). Bilgi ile iyileşme: Bibliyoterapi. Türk Kütüphaneciliği28(2), 169-181.

Yeşilyaprak, B. (2008). Bibliyoterapi: Okuma ile sağaltım. Çoluk Çocuk82, 20-22.

Downloads

Published

2024-05-19

Issue

Section

Research Article