THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL COHESION LEVEL WITH COMPUTER AND INTERNET USAGE AMONG UNIVERSITY STUDENTS

Authors

  • Emre Müezzin Cyprus International University Faculty of Education Nicosia-North Cyprus
  • Nergüz Bulut Serin European University of Lefke Dr. Fazıl Küçük Faculty of Education Lefke-North Cyprus

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between computer-internet usage and personal cohesion as self-actualization, emotional stability, neurotic tendencies and psychotic symptoms among university students. The research was conducted among university students in TRNC. The sample for the research consists of 38,8% (n=80) female, 61.2% (n=126) male, 206 university students by using the criterion sampling method. “Hacettepe Personality Inventory (HKE) - Personal Cohesion Scale” developed by Özgüven (1992) and Biographic-Demographic Information Form used as a means of collecting data. Considering purposes of the study percentage documentation average, crosstab and Pearson Moment’s correlation were figured out in data analysis. The statistical significance level was accepted as .05 in the study. The analysis of the data implies that there was a statistically meaningful strong positive correlation between internet usage and computer usage scores. This study showed that there is statistically significant correlation between personal cohesion as self-actualization, emotional stability, neurotic tendencies and psychotic symptoms with each other.

Keywords: Personal cohesion, computer usage, internet usage.

REFERENCES

Balcı, Ş., Gülnar, B. (2009). Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili. Journal of Selçuk Communication, 6(1), 5-22.

Balta, Ö. Ç., Horzum, M. B. (2008). The Factors That Affect Internet Addiction of Students in a Web Based Learning Environment. Journal of Faculty of Educational Science, 41(1), 187-205.

Cao, F., Su, L. (2007). Internet Addiction Among Chinese Adolescents: Prevalence and Psychological Features. Child Care Health and Development, 33, 275–281.

Cengizhan, C. (2005). Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımında Yeni Bir Boyut: Bağımlılık. VIII. Ulusal PDR Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ceyhan, E., Ceyhan, A. A., Gürcan, A. (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 387-416.

Doğan, C. (1991). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul:Remzi Kitabevi.

Güleç, C., Köroğlu, E. (1997). Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Herken, H., Bodur, S., Kara, F. (2000). Üniversite Öğrencisi Kızlarda Madde Kullanımı ile Kişilik ve Ruhsal Belirti İlişkisi. Klinik Psikiyatri, 3, 40-45.

Kandell, J. J. (1998). Internet Addiction on Campus: The Vulnerability of College Students. CyberPsychology & Behavior, 1( 1), 11-17.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kelleci, M., Güler, N., Sezer, H., Gölbaşı Z. (2009). Lise Öğrencilerinde İnternet Kullanma Süresinin Cinsiyet ve Psikiyatrik Belirtiler ile İlişkisi. Taf Preventive Medicine Bulletin, 8(3), 223-230.

Koch, W.H. ve Pratarelli, M.E. (2004). Effects of ıntro/extraversion and sex on social internet use. North American Journal of Psychology, 6 (3), 371-382.

Lim, J., Bae, Y., Kim, S. (2004). A Learning System for Internet Addiction Prevention. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies.

Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (1997). Gender Differences in İnternet Usage, Behaviors and Attitudes. In: Paper presented at the Joint Meeting of the 7th International Conference on Human-Computer Interaction and 13th Symposium on Human Interface (Japan), San Francisco, CA.

Nalwa, K., Anand, A. P. (2003). Internet Addiction in Students: A Cause of Concern. Cyberpsychology and Behavior, 6(6), 653–656.

Orzack, H. M. (1998). Computer Addiction: What is it? Psychiatric Times, 5(8), 2-3.

Özgüven, İ. E. (1992). Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. Ankara: Odak Ofset Matbaacılık.

Öztürk, M. O. (2001). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.

Öztürk, Ö., Odabaşıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. & Kalyoncu, Ö. A. (2007). İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi. Journal of Dependence, 8(1), 36-41.

Sardoğan, M. E., Karahan, T. F., Kaygusuz, C. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. Mesrin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 78-97.

Serin, B. N. (2011). An Examination of Anger Level of University Students. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1142-1151.

Simkova, B., Cincera, J. (2004). Internet Addiction Disorder and Chatting in the Czech Republic. CyberPsychology & Behavior, 7 (5), 536-539.

Tahiroglu, A. Y, Çelik, G. G., Uzel, M., Özcan, N., Avcı, A. (2008). Internet Use Among Tturkish Adolescents. Cyberpsychology & Behavior, 11(5), 241-246.

Toy, B. (2006). Sanat Eğitimi Alan ve Almayan 15-17 Yaş Grubundaki Ergenlerin Sosyal Uyumlarının ve Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi. (Unpublished Master’s Thesis). University of Ankara/Institute of Sciences, Ankara.

Yang, S. C., Tunga, C. J. (2004). Comparison of Internet Addicts and Non-addicts in Taiwanese High School. Retrieved from http/www.sciencedirect.com

Yen, J. Y., Ko, C. H., Yen, C. F. (2008). Psychiatric symptoms in adolescents with internet addiction: Comparison with substance use. Psychiatry Clinical  Neurosciology, 62, 9-16.

Young, K. S. (1999). Innovations in Clinical Practice. USA: Professional Resource Exchange Inc.

Downloads

Published

2012-10-31

Issue

Section

Research Article