EXAMINING THE RELATION BETWEEN PROBLEM SOLVING AND CREATIVITY SCALES BY CANONICAL CORRELATION ANALYSIS

Authors

  • Gürol Zırhlıoğlu Yüzüncü Yıl University, Faculty of Education

Abstract

Canonical correlation analysis, is one of the multi-variate statistics methods used for determining the relationship between two variate data sets. Although there is no obligation, in this analysis technique; one of the variate sets can be seen as dependent, and the other one being independent variate set. In the analysis process, for both of the sets, new variants from the linear combinations of the sets are obtained and the correlation between these new variants is sought to be maximum. In this study, the data for problem solving and creativity scale, gathered from 146 students studying in the department of Physical Education and Training in Yüzüncü Yıl University. After determining the basic factor for the scales using factor analysis, canonical correlation analysis is used in order to examine the relationship between two scales. According to the results obtained, the fact that coefficient of canonical correlation is positive and meaningful points out that there is positive directional relationship between problem solving and creativity. Aim of this study is to present the interaction between problem, solving and creativity of the students who study in the department of Physical Education and Training.  When the results obtained from canonical correlation analysis are assessed, it is seen that for problem abilities thinking, evaluation, self-trust and planned approaches stand out and have a positive effect.

Keywords : Correlation, canonical correlation, problem solving, creativity

REFERENCES

Arslan, C., 2005. Kişilerarası çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımlarının yükleme karmaşıklığı açısından incelenmesi. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Bektaş, Ç and Tayyar, N. (2009). Kanonik korelasyon analizi ile iş tatmini ve bilgi yönetimi uygulamaları arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 46(538), 39-43

Gürbüz, F. (1989). Değişken takımları arasındaki ilişkilerin kanonik korelasyon yöntemi ile araştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:1162, 55.

Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2002). Applied multivariate statistical analysis. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle,

Keskin, S. & Özsoy, A. N. (2004). Kanonik korelasyon analizi ve bir uygulaması. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(1), 67-71.

Keskin, S., Kor, A., & Başpınar, E. (2005). Akkeçi oğlaklarında kesim öncesi ve kesim sonrası ölçülen bazı özellikler arasındaki ilişki yapısının kanonik korelasyon analizi ile irdelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(2), 154-159.

Kiremitçi, O. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 92-99.

Özdamar, K. (2010). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (Çok değişkenli veri analizi). Eskişehir: Kaan Kiatpevi.

Özçomak, M. S., & Demirci, A. (2010). Afrika birliği ülkelerinin sosyal ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 261-274.

Schultheiss, D. E. P., & Stead, G. B. (2004). Childhood career development scale: Scale construction and psychometric properties. Jornal of Career Assesment. 12(2), 113-134.

Sharma, S. (1996). Applied multivariate techniques. Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz. Ankara: Cem Web Ofset Ltd. Şti.

Zeytun, S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Downloads

Published

2012-04-30

Issue

Section

Research Article