CORRELATION BETWEEN ELEMENTARY STUDENTS’ READING ATTITUDES AND THEIR WRITING DISPOSITIONS

Authors

  • Gökhan Baş Konya University Graduate School of Education Sciences Konya, Turkey

Abstract

The purpose of this study was to examine the correlation between elementary students’ reading attitudes and their writing dispositions and to determine to what extent students’ reading attitudes predict their writing dispositions. Four hundred and fifteen students from six elementary schools in Nigde, Turkey participated in the study. Students were chosen randomly. In this study, the Reading Attitudes and Writing Dispositions scales were used in order to collect data to answer the research questions. The correlative investigation model was adopted in the research. The Pearson moment’s correlation coefficient analysis showed that there was a positive significant correlation between students’ reading attitudes and their writing dispositions. It was also found that students’ reading attitudes were a significant predictor of their writing dispositions.

Keywords: Reading attitude, writing disposition, elementary education, and correlation.

REFERENCES

Allan, J., & Bruton, A.  (1998). Squeezing out the juice: Perceptions of reading in the secondary schools. Edinburgh: Scottish Council for Research in Education.

Arıcı, A. F., & Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 315-327.

Aslan, C. (2007). Yazınsal nitelikli çocuk kitaplarının çocuğun okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerine etkisi. Eğitim Araştırmaları, 27, 15-29.

Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım derslerine yönelik tutumları ile yazma becerileri üzerine bir araştırma. Unpublished doctoral dissertation. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma. Unpublished doctoral dissertation. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Carrell, P.L., Devine, J. & Eskey, D. (1988). Interactive approaches to second language reading. Cambridge University Press.

Chall, J. S. & Jacobs, V. A. (1983). Writing and reading in the elementary grades: Developmental trends among low SES children. Language Arts, 60(5), 617-626.

Cohen, J., Cohen, P., West, S. G. & Alken, L. S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioural sciences. (3rd ed.). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Demirel, Ö. (2003). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Goodman, K. S. (1995). The reading process. Carrell, P. L., Devine, J. and Eskey, D. E.  (Eds.). Interactive approaches to second language reading. NY: Cambridge University Press.

Goodman, K. & Goodman, Y. (1983). Reading and writing relationships: Pragmatic functions. Language Arts, 60(5), 590-599.

Gregg, L. W. & Steinberg, E. R. (Eds.). (1980). Cognitive processes in writing. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

İşeri, K. (2010). Evaluation of writing dispositions of elementary school sixth grade students. The New Educational Review, 22(3-4), 295-305.

İşeri, K. & Ünal, E. (2010). Yazma eğilimi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 155, 104-117.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Keçik, İ. & Uzun, L. (2004). Türkçe sözlü ve yazılı anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Keleş, Ö. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinde kitap okuma alışkanlığının incelenmesi. Unpublished master’s thesis. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Krashen, S.D. (1993). The power of reading: Insights from the research. Englewood Cliffs, New Jersey: Libraries Unlimited, Inc.

Kush, J. C., Marley, W. W. & Brookhart, S. M. (2005). The temporal-interactive influence of reading on achievement and reading attitude. Educational Research and Evaluation, 11(1), 29-44.

Loban, W. (1963). The language of elementary school children. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.

McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.). Boston: Pearson Education Ltd.

MEB (2003). PIRLS 2001 uluslararası okuma becerilerinde gelişim projesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. .

Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Öncü Yayıncılık.

Piazza, C. L. & Siebert, C. F. (2008). Development and validation of a writing dispositions scale for elementary and middle school students. The Journal of Educational Research, 101(5), 275-285.

Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. (4. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Shanahan, T. (1984). Nature of reading-writing relation: An exploratory multivariate analysis. Journal of Educational Psychology, 76, 466-477.

Stotsky, S. (1983). Research on reading-writing relationships: A synthesis and suggested directions. Language Arts, 60(5), 627-642.

Topçu, Y. E. (2007). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Milli Eğitim Dergisi, 176, 36-57.

Ünal, E. (2010). An analysis of the reading attitudes of elementary school fourth and fifth grade students. The New Educational Review, 22(3-4), 117-127.

Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.  

Downloads

Published

2012-04-30

Issue

Section

Research Article