DEMOGRAPHIC FEATURES OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS WORKING IN AĞRI

Authors

  • Yusuf ESER Karabük University
  • Fatih ÇERMİK Agri Ibrahim Cecen University, Education Faculty,
  • Emre KOMEK Ağrı İbrahim Çeçen University Faculty of Education,
  • Adem AKALIN Ağrı İbrahim Çeçen University

Abstract

The aim of the study is to reveal the demographic features of elementary school teachers who are working in Ağrı. The nature of the study constitutes 2748 elementary school teachers who are working in Ağrı during 2011-2012 education terms. The sample is combined from 598 elementary school teachers that were chosen randomly. Data was gathered with Personal Information Form. An open-ended question was also posed to the teachers. In the analysis of data, frequency and percentage method were used. Content analysis was applied in the analysis of responses given to open-ended question. At the end of the study, it is achieved that of the teachers who participated to the study, %78 was between 0-5 seniority ranges, %76,3 symbolizes the ones whose first service place is Ağrı, %49,8 stands for the ones who do not have a private library and % 73,4 is for the ones who want to be appointed from Ağrı.

Keywords: Demographic features, elementary school teachers, personal information form

References

Adıgüzel, Z, Ünsal, Y, Karadağ, M (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2011,1(3), 30-37.

Akpınar, B (2009). Eğitim ve Program. Data Yayınları, Elazığ.

Atmaca, F (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Durumlarının İncelenmesi (Ağrı İli Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Eskicumalı, A (2002). Eğitim, Öğretim ve Öğretmenlik Mesleği. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Editör: Yüksel Özden. PegemA Yayıncılık, 1.Baskı, Ankara.

Güzel, H, Özdöl, M.F, Oral, İ (2010). Öğretmen Profillerinin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 242-253.

Gömleksiz, N (2002). Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri. Öğretmenlik Mesleği. Editör: Mehmet Taşpınar. Elazığ Üniversite Kitabevi, 1.Basım, Elazığ.

Kartal, Ş (2006). Alan ve Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin İş Tatmini Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Öcal, Ö (2011). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Tatmini Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi: İstanbul İli Maltepe İlçesi Örneği. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Özcan, O (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Özdeşim, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Sünbül, A.M (2001). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Editör: Özcan Demirel, Zeki Kaya. PegemA Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.

Tuzcu, S (2001). Türkiye`de Üniversitelerde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politikası. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Downloads

Published

2013-04-30

Issue

Section

Research Article