AN ANALYSIS OF DISTANCE EDUCATION APPLICATIONS IN TURKEY

Authors

  • Gonca Telli Yamamoto Okan University Director of Distance Education Center, Istanbul/Turkey
  • Ertuğ Can Ministry of Education Kadir Has Primary School, Istanbul/Turkey

Abstract

Increasing means of mobile learning, and the enforcement of certain legal regulations on distance learning have been affected individuals’ approaches towards distance learning. Furthermore, due to the factors such as the increase in demand for distance learning, an increase in the interest and efforts of Public and Foundation Universities in Turkey towards distance learning is noticed day by day. This study aims to provide a general analysis of the distance learning services of the public and foundation universities that offer distance learning in Turkey. The data of this research for the development of distance learning services in Turkey were obtained from literature review, legal regulations and as the primary source the web pages of higher education institutions, which offer distance-learning services in Turkey.

Keywords: Distance and Open Learning in Turkey, Tendencies in Open and Distance Learning, Problems in Open and Distance Learning

References

Open Higher Education Directive.(1982). Official Gazette dated 6 November 1982 and no. 1786. Accessed on the website http://www.yok.gov.tr/content/view/489/  on 31 October 2010.

Anadolu Üniversitesi.(2012). Open Education System accessed at http://www.anadolu.edu.tr/aos/aos_tanitim/aos.aspx, on 03 September 2012.

Can, E. (2005). Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Yönetimini Değerlendirmeleri. Unpublshed Graduate Thesis. Marmara University, Institute of Education Sciences, İstanbul.

Can, E.(2012).Açık ve Uzaktan Eğitimde Akreditasyon Yeterlilik Düzeyinin İncelenmesi. Unpublished PhD Thesis. Marmara University, Institue of Education Sciences, İstanbul.

Directive of National Committee of Informatics. (2000). Official Gazette dated 01 March 2000 and no. 23980. Accessed at http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler, on 3 January 2012.

İşman, A.(2008). Dünya’da ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Geleceği ve Öneriler. Uluslararası Uzaktan Eğitim Konferansı,  Maltepe Üniversitesi, 17-18 October: İstanbul. Accessed at http://basin.maltepe.edu.tr/node/20, on 23 April 2012.

Law No:6111.(2011). Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel  Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. (Repeated Official Gazette dated 25 February 2011 and no. 27857). Accessed at http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6111.html, on 24 March 2012.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM).(2012). 2012 Student Election and Placement System (ÖSYS), Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,. Accessed at http://www.osymgov.tr on 25 July 2012.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM).(2012). 2012 ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler. Accessed at http://www.osym.gov.tr/belge/1-13657/2012-osys-yerlestirme-sonuclarinin-aciklanmasi-17082012.html, on 01 September 2012.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (2010). 2010 ÖSYS Merkezî Yerleştirme Sonuçları Basın Duyurusu. Accessed at http://www.osym.gov.tr/dosya/1-56296/h/osysyerlestirmebulten2010.pdf, on 05 January 2011.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. (2010). 2010 ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Sonuçları Basın Duyurusu. Accessed at http://www.osym.gov.tr/dosya/1-56496/h/2010osysekyersaybil.pdf, on 5 January 2011.

Olçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. (2011). 2011 ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Veriler. Accessed at http://www.osym.gov.tr/dosya/1-58052/h/02-2011 osysyerlestirmesonuclarinailiskinsayisalbilgile-.pdf, on 24 October 2011.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM). (2011). 2011 ÖSYS  Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Veriler. Accessed at http://osym.gov.tr/dosya/1-58488/e/2011-osys-ek-yerlestirme-universitelere-sayisal-bilgile-.pdf, on 24 October 2011.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM). (2012). 2010-2011 Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. Accessed at http://www.osym.gov.tr/belge/1-12654/2010-2011-ogretim-yili-yuksekogretim-istatistikleri.html, on 02 May 2012.

Uzaktan Yükseköğretim Kapsamında Açılacak  Courselere/Programlara İlişkin Genel İlkeler. (2012). Accessed at http://lms.firat.edu.tr/Dosyalar/5.pdf on 02 April 2012.

Özkul, A.E. ve Aydın, C.H.(2011). Open and Distance Learning In Turkey: Current Status, Future Dırections. Internatıonal Educatıonal Technology Conference (IETC, 2011). May 25-27 İstanbul: Turkey.

Üniversitelerarası  İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği.(1999). Official Gazette dated 14 December 1999 and no. 23906.  Accessed at http://www.yok.gov.tr/content/view/480/, on 31 October 2010.

T.C. Official Gazette no. 28396 (2012), 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar. Accessed at http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120829.htm, on 03 September 2012.

Yamamoto, G.T., Ozan, Ö. & Demiray, U. (2010). Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Eğitim Uygulamaları.Türkiye’de E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar. Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray and Mehmet Kesim(Editors).Cem Web Ofset:Ankara.

Downloads

Published

2013-01-31

Issue

Section

Research Article