THE EFFECT OF VACCINE-RELATED SCRATCH ACTIVITIES ON THE VACCINE AWARENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Authors

Abstract

Due to the Covid 19 Pandemic, countries around the world are going through very difficult times and thousands of people are dying. This shows that the treatment of infectious fatal diseases is very important. Therefore, it is of great importance to develop vaccines and drugs that prevent infectious diseases as soon as possible. Vaccine development studies continue in many countries, covering the whole world. Vaccine trials have been completed in China, Germany, England and the USA. However, despite these positive developments, there are many people who are against vaccination. However, the medical world argues that vaccination prevents many diseases and is very important in stopping mass spread. In our country, there are people who have positive views towards vaccination, as well as people who have negative views. In order for these people to think positively, studies need to be carried out to raise awareness about how important the vaccine is. In this study, vaccination activities were developed by researchers using the Scratch program in order to increase vaccine awareness of secondary school students. These activities developed in this study with a quasi-experimental design with a control group were made available to students in a secondary school in the Marmara Region. In the experimental group, information about the vaccine was given using these activities. In the control group, information about the vaccine was given using traditional methods. A Vaccine Awareness Survey was administered to all groups as a pre-test before teaching. After the training, the same survey was applied as a posttest and the effect of the developed Scratch activities on vaccine awareness was determined. Although there was no significant difference between the pre-test scores of the groups, it was determined that the post-test scores of the experimental group, in which the activities developed using the Scratch Program were used after the instruction, were significantly higher than the control group. In light of these results, it is important to disseminate the activities developed with applications such as Scratch, etc., which attract the attention of students.

Keywords: Covid-19, scratch program, secondary school students, vaccine.

REFERENCES  

Aydoğmuş, S., Yavuz, B. B., Ekmekçi, Y., Kerman, T., Dilli, N., & Demiröz, A. P. (2010). Geriatrik yaş grubunda influenza ve pnömokok aşılamasının farkındalık oranları. Flora Klinik Çalışma, 15(4),165-169.

Aycan, Ş., Türkoğuz, S., Arı, E., & Kaynar, Ü. (2002). Periyodik cetvelin ve elementlerin tombala oyun tekniği ile öğretimi ve bellekte kalıcılığının saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.

Boyraz, S. (2014). İngilizce öğretiminde tersine eğitim uygulamasının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi. Afyonkarahisar.

Çankaya, S., & Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi4(2).

Çirkinoğlu Şekercioğlu, A. G., & Yünkül, E. (2021). The effect of flipped learning on student attitudes towards physics course. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 10(3), 145-153.

Göğebakan Yıldız, D., Kıyıcı, G., & Altıntaş, G. (2016).Ters-yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişileri ve görüşleri açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(3),186-200.

Gür, E. (2019). Aşı kararsızlığı - aşı reddi, Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 54(1), 1–2.

Kılınçarslan,M. G., Sarıgül,B., Toraman, Ç., & Şahin, E. M.(2020). Development of valid and reliable scale of vaccine hesitancy in Turkish Language, Konuralp Medical Journal, 12(3), 420-429. 

Palta Benek, H., & Çirkinoğlu Şekercioğlu, A. G. (2023). Online activity practices based on common knowledge constructing model: Example of radioactivity topic. Journal of Educational Technology & Online Learning, 6(4), 1109-1127.

Şahin Akboğa, Ö. (2020). Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) Salgını. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(2), 153-162.

Wilson, S. G. (2013), The flipped class: A method to address the challenges of an undergraduate statistics course. Teaching of Psychology, 40, 193–199.

Yüksel, G. H., Topuzoğlu, A. (2019). Aşı retlerinin artması ve aşı karşıtlığını etkileyen faktörler, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 4(2), 244-258.     

Yürüyen, G., Toprak, İ. D., & Kutlu, Y. (2019). Hekimlerde erişkin aşılaması farkındalığı, Boğaziçi Tıp Dergisi, 6(3), 89-93.

Downloads

Published

2024-01-31