EVALUATION OF TEACHING AND LEARNING PROCESS IN CONTENT KNOWLEDGE COURSES IN TERMS OF CONSTRUCTIVIST APPROACH

Authors

  • İbrahim Tuncel Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Denizli, Turkey
  • Asiye Bahtiyar Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Denizli, Turkey

Abstract

The aim of this study is to assess learning-teaching process in content knowledge courses and in Science Teaching licence programme by means of “Constructional Learning Approach”. The study is in the descriptive scanning model. Working group of the study were the 2nd grade students studying in the department of Science Teaching at Pamukkale University, in the education-teaching year of 2011-2012. In the study, scale consisting of 6 dimensions in total by means of the features that are necessary for constructional learning and developed by Arkün and Aşkar (2010) as a device of gathering data. According to the findings obtained at the end of the study, it has been determined that learning-teaching process provided for preservice teachers in applied courses within content knowledge courses are more constructional than the learning-teaching process provided in theoretic courses.

Keywords: Teaching and Learning Process, Content Knowledge Courses, Constructivist Approach.

References

Akçay, S. (2009). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Alan Bilgisi Yeterliliği. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Büyüköztürk, Ş (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.

Canbazoğlu, S. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Celep, C. (2005). Meslek Olarak Öğretmenlik. Anı Yayıncılık, Ankara.

Doğan, S. (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji (2004) Dersi İle Fen Bilgisi (2000) Dersinin Öğretim Programlarının Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

Ekinci, A. ve Öter, Ö. M. (2010). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki ve Özel Alan Yeterlikleri, Eğitim Fakültelerinin Öğretmen Yetiştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi.(http://duabpo.dicle.edu.tr/oygem/dosya/Ogretmen_Adaylari_i%C3%A7_mizampaj.pdf). (15.08.2011)

Erden, M. (1995). Eğitimde Program Değerlendirme. Pegem Yayıncılık, Ankara.

Erişen, Y. (2001). Öğretmen Yetiştirme Programlarına İlişkin Kalite standartlarının belirlenmesi ve fakültelerin Standartlara Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

MEB (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu 1739 Sayılı Kanunu. (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html). (07.08.2011)

MEB (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarının Değerlendirilmesi Fen Bilgisi Raporu (EARGED). (http://earged.meb.gov.tr/dosyalar/obbs/2005/fen_bilgisi.pdf) (07.07.2011)

MEB (2010). 18. Millî Eğitim Şûrası Kararları.

(http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2010/ttkb/18Sura_kararlari_tamami.pdf). (10.07.2011)

Öz, B. (2007). 2001 İlköğretim Fen Bilgisi Dersi ve 2005 İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Özdemir, Z. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Biyoloji Konularındaki Alan Bölgelerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 1 Article 14. (http://www.tojet.net/articles/3114.pdf). (01.07.2011)

Taşgın, A. (2010). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Sınıf Öğretmenleri Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Öğretme ve Öğrenme Süreci Yeterlikleri-Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Yeterlikleri).Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

Downloads

Published

2013-01-31

Issue

Section

Research Article